Projekt Světelné znečištění, společný postup, č. 203

Zpět na projekty

Projekt Světelné znečištění, společný postup, č. 203

Projekt Světelné znečištění, společný postup, č. 203

             

Projekt Světelné znečištění, společný postup byl připraven v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a realizován v období 1. 12. 2017 – 31. 7. 2019. Cílem projektu bylo zviditelnění palčivého problému světelného znečištění široké veřejnosti prostřednictvím  osvětových informačních aktivit. Jednalo se o propagaci problematiky v médiích, informační a vzdělávací akce konané pro všechny kategorie obyvatelstva, komentované prohlídky nově vzniklých expozic nebo o šíření osvěty prostřednictvím zástupců vytvořené institucionální sítě na české i bavorské straně hranice.

Vice o projektu