Projekt Světelné znečištění, společný postup

Zjistit více

Velkým problémem současného světa je zachování tmy, nočního prostředí, tmavé oblohy, jinak řečeno problémem je tzv. světelné znečištění. Znamená to, že se svítí více, než je potřeba, nesprávným směrem a nesprávnými svítidly. A světelné znečištění je velice škodlivé pro člověka, pro přírodu, faunu i flóru, má velmi nepříznivý ekologický dopad a ekonomicky nešetrný přístup.

Z těchto důvodů byl připraven projekt Světelné znečištění, společný postup, v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Vedoucím partnerem byla česká organizace AKTIVITY PRO, o.s., bavorským partnerem byl NATURPARK BAYERISCHER WALD e. V.

Probíhal 20 měsíců od 1. 12. 2017 do 31. 7. 2019

Výstupem  projektu byl vznik institucionální sítě organizací zabývajících se světelným znečištění,

Aktivity projektu byly tyto:

  • Propagace problematiky světelného znečištění
  • Informační a vzdělávací akce
  • Vytvoření expozic na problematiku světelného znečištění (expozice si můžete prohlédnout na Google street view nebo pomocí virtuální prohlídky)
  • Webové stránky projektu a úprava IS
  • Konference

Cílovou skupinou bylo veškeré obyvatelstvo se zaměřením na děti a mládež, protože prevence je nejdůležitějším prvkem ve snaze snížit světelní znečištění, dále se zaměřením na všechny starosty obcí, ředitele organizací, zástupce firem, které se zabývají světlem, prostě všechny, kteří mohou ovlivnit světelné znečištění.

 

letak_Projekt_Svetelne_znecisteni, spolecny_postup