Projekt světelné znečištění, společné řešení, č. 265

Zpět na projekty

Projekt světelné znečištění, společné řešení, č. 265

Projekt světelné znečištění, společné řešení, č. 265

             

Projekt Světelné znečištění, společné řešení, byl připraven v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.  Tento projekt navazuje na předchozí projekt Světelné znečištění, společný postup, č. 203. Projekt začal 1. 2. 2019, ukončen bude 31. 7. 2021. Cílem projektu je aktivizovat síť institucí z české a bavorské části dotačního území, která se zabývala světelným znečištěním v předchozím projektu. Tato síť institucí bude nápomocna při přípravě a realizaci informačních a vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost. Osvětou a vzděláváním dojde k procesu tzv. „samoregulace“ světelného znečištění. Budou vytvořeny měřící jednotky, které pomohou při tvorbě nebo obnově veřejných osvětlení v obcích. Rovněž bude připravena v ČR první oblast tmavé oblohy pro případnou certifikaci Dark – Sky organizací IDA.

Informace o projektu