Aktivity Pro
Závěrečná konference projektu Světelné znečištění, společné řešení, č. 265

Zpět na akce

Závěrečná konference projektu Světelné znečištění, společné řešení, č. 265

02. 03. 2023

Dne 2.3. 2023 se v Environmentálním centru Plzně v prostorách expozice světelného znečištění uskutečnila závěrečná konference projektu č. 265 „Světelné znečištění, společné řešení, č. 265“.

Závěrečné konference se účastnili zástupci všech partnerů projektu. Projektového partnera Naturpark Bayerischer Wald e. V. zastupovali pánové Georg Bauer a Hartwig Löfflmann. Ministerstvo životního prostředí ČR bylo zastoupeno panem Jaroslavem Kepkou, Nationalpark Bayerischer Wald paní Julií Freund, Česká astronomická společnost panem Michalem Barešem, Bayerwart Sternwarte panem Edmundem Sternem a obec Krsy několika občany v čele se starostou Janem Oroszem. Vedoucí partner byl zastoupen panem Vladislavem Houdou a všemi zaměstnanci organizace Aktivity pro, o.s.

Z pozvaných hostů se účastnili pan Libor Picka, člen Rady Plzeňského kraje a předseda Euroregionu Šumava, pan Milan Voldřich, vedoucí CRR Písek, videozdravice byla natočena s panem Janem Fluxou, náměstkem ministra Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který se na poslední chvíli musel omluvit z účasti na konferenci z důvodu mezinárodního jednání v Pezinoku, a s panem Pavlem Suchanem, předsedou odborné skupiny pro světelné znečištění v ČR, který měl ve stejném čase hlavní přednášku v Beskydské oblasti tmavé oblohy. V den konference se omluvil z pracovních důvodů i přihlášený senátor Pavel Karpíšek

Z médií byli přítomni zástupci Plzeňského rozhlasu a regionální televize ZAK

Všem zúčastněným byl úvodem představen projekt Světelné znečištění, společné řešení č. 265. Účastníci byli dále seznámeni s výstupem tohoto projektu a Institucionální sítí a podrobněji i se všemi aktivitami projektu. Jednak s těmi, které už proběhly, jednak s aktivitami, které ještě budou uskutečněny v měsíci březnu 2023, především s instalací velkých měřících stanic a následných pilotních akcí. Následně ještě stručně seznámil účastníky s expozicí světelného znečištění, ve které se nacházeli.

Následoval program závěrečné konference příspěvky z oblasti boje proti světelnému znečištění Pavla Suchana, Hynka Medřického, Michala Bareše a Jaroslava Kepky (viz Pozvánka na závěrečnou konferenci)

Na závěr proběhla diskuze a představitelem vedoucího partnera byla konference ukončena.