Výsledky projektu

V projektu byly popsány cíle projektu jako VÝSTUP a AKTIVITY projektu.

Všechny cíle projektu byly splněny a mnohé i překročeny.

Výstupem (a zároveň  i 1. aktivitou) projektu byl vznik institucionální sítě.

Další aktivity projektu byly:

  • Propagace problematiky světelného znečištění
  • Informační a vzdělávací akce
  • Vytvoření expozic na problematiku světelného znečištění (expozice si můžete prohlédnout na Google street view nebo pomocí virtuální prohlídky)
  • Webové stránky projektu a úprava IS
  • Konference