Úvodní konference

Dne 13. 2. 2018 se uskutečnila úvodní konference projektu. Konala se v hlavní budově Environmentálního centra v Krsech. Účastnilo se jí 49 osob.

Konferenci zahájil Vladislav Houda, zástupce českého vedoucího partnera projektu AKTIVITY PRO, o.s. a Heinrich Schmidt, zástupce bavorského partnera NATURPARK BAYERISCHER WALD e. V. Pozdravili všechny účastníky a pozvali čestné hosty, aby konferenci pozdravili. Potom Vladislav Houda stručně představil problematiku světelného znečištění a seznámil účastníky s projektem, jeho plánovaným průběhem a slibovanými výsledky.

Následovala  informační vystoupení českých odborníků na problematiku světelného znečištění. Jako první vystoupil Hynek Medřický, světelný technik a dlouholetý propagátor boje proti světelnému znečištění, a Zdeňka Chocholoušková, která provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Hovořili na téma Současné zdroje světla a jeho vliv na organismus člověka i volně žijící druhy po západu slunce. Hynek Medřický se zabýval vlivem na živočichy včetně člověka a Zdeňka Chocholoušková vlivem na rostliny. Poté vystoupil Michal Bareš s příspěvkem na téma Manětínská oblast tmavé oblohy a měření tmy, kdy představil území MOTO, které je velmi známé nízkou úrovní světelného znečištění a seznámil účastníky s metodami měření tmy. Poslední odborné vystoupení měl Pavel Suchan, který je v čele skupiny pro tmavou oblohu.  Tato skupina jednala s vládou ČR a podala návrhy na řešení problematiky světelného znečištění. Pavel Suchan představil současné vládní snahy řešení problematiky světelného znečištění.

O polední přestávce s občerstvením se mohli zájemci účastnit pozorování Slunce dovezenou astronomickou technikou, které zorganizovali pro tuto konferenci zástupci  Hvězdárny v Rokycanech a Plzni O. Trnka a L. Honzík.

Poslední příspěvek na úvodní konferenci měl  Vladislav Houda a  nastínil řešení problematiky organizací Aktivity pro, o.s. Po velmi přínosné diskuzi byla úvodní konference ukončena prohlídkou Environmentálního centra.

Účastníci konference vyjádřili velkou spokojenost a slíbili podporu projektu při jeho realizaci.

pozvánka_CZ

pozvánka_D

Svetelne_znecisteni_P_Suchan