Závěrečná konference

Dne 26. 6. 2019 se uskutečnila závěrečná konference projektu. Opět se konala v hlavní budově Environmentálního centra v Krsech. Účastnilo se jí 41 osob.

V úvodu Vladislav Houda pozdravil všechny účastníky, přivítal hosty, seznámil všechny s projektem, jeho průběhem a výsledky. Následovalo informační vystoupení Pavla Suchana, který představil účastníkům problematiku světelného znečištění. Po něm dostal slovo Hynek Medřický. Seznámil přítomné s vlivem nevhodného světla, především škodlivostí modrého spektra v noci na organizmy, rostliny a živočichy včetně lidí. Po polední přestávce se ujala slova Anna Pasková z Ministerstva životního prostředí a pohovořila o vládním řešení problému a dotačních programech. Konference byla ukončena Vladislavem Houdou informacemi o řešení problematiky organizací Aktivity pro, o.s. Po tomto posledním vystoupení následovala velmi podnětná diskuze a závěrečná konference byla završena prohlídkou nově vzniklých expozic.

Účastníkům bylo po celou dobu k dispozici občerstvení a konferenci provázelo krásné teplé počasí, takže se dalo diskutovat nejen uvnitř ECK, ale i venku na terase nebo na zahradě.

Konference se velice zdařila a přinesla kýžený plánovaný efekt.

 

Negativni_vlivy_svetla_H_Medricky