Realizace projektu

Zahájení projektu Světelné znečištění, společný postup proběhlo dne 1. 12. 2017. Oba partneři se domluvili na rámcovém postupu projektu.

První aktivitou projektu byla organizace institucionální sítě. Začaly být oslovovány subjekty, které problematika světelného znečištění zajímala a které se nějakým způsobem v ní angažovaly.

Byla zorganizována úvodní konference. Konala se 13. 2. 2018 v Environmentálním centru Krsy za účasti odborníků na téma světelné znečištění a hostů z různých institucí na české i na bavorské straně hranice.

Vznikly první propagační materiály pro publicitu projektu.

Byly připraveny propagační, informační a vzdělávací akce a postupně se začaly uskutečňovat.

Začala příprava a postupná realizace expozic na téma umělého osvětlení přirozené tmy a to u obou partnerů.

Osvětové a vzdělávací aktivity se v průběhu projektu metodicky přizpůsobovaly pro různé věkové kategorie.

Vznikaly informační postery, pracovní listy pro děti i dospělé, byly pořizovány pomůcky pro názornou ilustraci.

Vznikly dvě sady rollupů pro mobilní expozice.

Postupná realizace vzdělávacích akcí vyvrcholila velkou informačně vzdělávací akcí pro veřejnost.

Závěrečná konference pořádaná v nově připravené expozici světelného znečištění v Environmentálním centru Krsy ukončila aktivity projektu. Obsahovala nejen shrnutí dosažených cílů a předvedení zrealizované expozice světelného znečištění, ale i nové poznatky o problému umělého světla v noci.

S problematikou světelného znečištění bylo seznámeno přes tři tisíce osob.