Příprava certifikace Dark Sky

Zjistit více

Certifikace Dark Sky 

Certifikace místa s tmavou oblohou může být získána v rámci mezinárodního programu International Dark Sky Places, který nabízí Mezinárodní asociace tmavé oblohy sídlící v USA (International Dark-Sky Association). 

Oceněný program International Dark Sky Places (IDSP) byl založen v roce 2001 s cílem povzbudit komunity, parky a chráněné oblasti po celém světě k zachování a ochraně temných míst prostřednictvím politik odpovědného osvětlení a veřejného vzdělávání.

Umělé noční světlo způsobilo revoluci ve způsobu, jakým žijeme a pracujeme venku, ale má svou cenu. Pokud je venkovní osvětlení používáno bez rozdílu, může narušit divokou přírodu, ovlivnit lidské zdraví, plýtvat penězi a energií, přispět ke změně klimatu a blokovat náš pohled na vesmír. Od roku 1988 vede IDA hnutí na ochranu noci před světelným znečištěním. International Dark-Sky Association (IDA) podporuje oboustranně výhodná řešení, která lidem umožňují ocenit temnou oblohu plnou hvězd a zároveň si užívat výhod odpovědného venkovního osvětlení.

Mezinárodní program míst tmavé oblohy nabízí pět kategorií certifikace:

    1. Mezinárodní svatyně tmavé oblohy
    2. Mezinárodní parky tmavé oblohy
    3. Mezinárodní rezervace temné oblohy
    4. Městská místa noční oblohy
    5. Mezinárodní komunity tmavé oblohy

 


Certifikace Dark Sky Park u partnera Naturpark Bayerischer Wald e. W.

Příprava Dark Sky Parku byl stěžejní aktivitou projektového partnera Naturpark Bayerischer Wald e. W.

Dark Sky Park vzniká na území bavorkého národního parku a bavorského přírodního parku. Plochou zabírá katastrální území 22 obcí


Certifikace Dark Sky Place u Aktivity pro, o. s.

Příprava Certifikace Dark Sky byla a stále je důležitou aktivitou i vedoucího partnera Aktivity pro, o. s.

Dark Sky Place aktuálně vzniká na území vedoucího partnera a na území obce Krsy. Byl vybrán optimální prostor pro měření a pozorování noční oblohy a při stavebních pracích vybudován i třímetrový val k eliminaci světel obce Krsy.

Krská oblast nejtmavší oblohy (KONO)

Největší tma (nejtemnější obloha) v České republice byla naměřena na Severním Plzeňsku v katastrálních územích obcí Krsy a Bezvěrov. Oblast je vymezena kopci Sepuska (719 m) na severu a Polínský vrch (684 m) na jihu, hranicí katastrálního území obou obcí na západě a státní silnicí Plzeň Karlovy Vary na východě.. Obě zmiňované obce se nacházejí na protilehlých stranách, Bezvěrov asi tři kilometry východně od Sepusky, Krsy těsně pod jižní stranou Polínského vrchu.

   

V oblasti se nachází dalších 7 obcí či částí obcí

kopce Na Holé (659 m), Dvorský vrch (678 m), Ovčí hora (691 m), Saskův kopec (679 m), Žernovnický vrch (698 m)  

8 větších rybníků, z nichž největší je Žernovník a nejhlubší Krské jezírko

potoky Úterský potok, Dolský potok, Lomený potok, Polínský potok, Krský potok

 

Krsy

   

   

Polínka

     

Kejšovice

   

Na Holé

   

Líchov

   

Světec

     

Dolní Jamné

     

Ostřetín

     

Nová Víska

     

Žernovník

     

       


Jak probíhá proces získání certifikace International Dark Sky Place?

IDA certifikuje Dark Sky Places po přísném procesu podání žádosti, který vyžaduje, aby žadatelé prokázali, že významně podporují ochranu temné oblohy.

Žádosti pravidelně posuzuje  komise IDA složená z odborníků na tmavou oblohu a dříve úspěšných žadatelů o programy. Pravidelné aktualizace stavu i po certifikaci zajišťují, že poskytovatelé IDSP budou pokračovat ve svém závazku k ochraně temné oblohy. Mezinárodní certifikace místa tmavé oblohy pomáhá zlepšit viditelnost určených míst a podporuje zvýšený cestovní ruch a místní ekonomickou aktivitu.

Celý proces trvá v průměru 1-3 roky od počátečního dotazu po formální  označení.

Vedoucí partner Aktivity pro, o. s. podal koncem roku 2022 prvotní žádost o získání Certifikace místa tmavé oblohy a aktuálně úzce spolupracuje se zaměstnanci IDA ohledně shromažďování všech nezbytných podkladů nutných pro získání této certifikace. Odborní pracovníci IDA si od vedoucího partnera vyžádali další informace a podklady nutné k posouzení způsobilosti daného místa, které vedoucí partner ihned poskytl a aktivně s asociací IDA komunikuje ohledně dalšího postupu k úspěšnému získání Certifikace.