Výsledky Výstupu projektu – Vznik institucionální sítě

Zjistit více

Výstupem (a zároveň  i 1. aktivitou) projektu byl vznik institucionální sítě.

Institucionální síť vytvořili odborníci na světelné znečištění, kteří při realizaci nějakým způsobem na projektu participovali. Tuto síť vytvořily  instituce, zabývající se světelným znečištěním, které problematiku hodně znají a dlouhodobě ji řeší. Rovněž se angažovaly i fyzické osoby, které se samostatně světelným znečištěním hodně zabývají. Síť byla vytvořena na české i bavorské straně a jednotlivé instituce spolu i z fyzickými osobami bez ohledu na hranici spolupracovaly a předávaly si navzájem zkušenosti. Tyto znalosti a zkušenosti využíval projekt při své realizaci.