Environmentálně a bez handicapů

Zjistit více

Výchozí situace:

Žadatel i partner mají obsáhlé expozice ve svých environmentálních centrech v Plzni, Krsech, ve Zwieselu a v Bayerisch Eisensteinu. Doplnili expozice o významné téma světelného znečištění.

Obsah projektu:

Obsahem projektu je představit environmentální problematiku včetně boje proti světelnému znečištění veřejnosti, především žákům a studentům základních a středních škol, ale i skupinám dospělých. Důraz bude kladen především na znevýhodněné děti z integrovaných tříd nebo na handicapované dospělé či skupiny dospělých. K tomu bude připravena speciální metodika, která bude v rámci projektu pilotně ověřena.

Aktivity projektu:

1. Návštěvy environmentálních center žadatele i jeho partnera (min. 7 návštěv, 350 osob). Hledání přístupů znevýhodněných osob z obou stran hranice, poznávání se a předávání zkušeností.

2. Tvorba metodiky pro handicapované jednotlivce a skupiny znevýhodněných.

3. Pilotní ověření metodiky pro handicapované jednotlivce a skupiny znevýhodněných vč. zpětné vazby (3 návštěvy, 150 osob).

Cíl projektu:

Cílem projektu je setkávání lidí vč. znevýhodněných osob a využití zkušeností z obou stran hranice při pomoci handicapovaným.