Pilotní akce měření světla a měření noční oblohy

Zjistit více

Pilotní akce měření světla a měření noční oblohy

K měření světla se přistoupilo už na začátku projektu a probíhalo u obou projektových partnerů. Tato měření se využívala především u informačních a vzdělávacích akcí, kde se veřejnost informovala o škodlivosti modrého spektra při nočním svícení.

Totéž platilo i pro měření noční oblohy. Bavorský partner musel při přípravě žádosti o certifikaci Dark Sky Parku měřit noční oblohu na mnoha místech Přírodního parku a Národního parku. A tato měření musel následně ještě jednou po podání žádosti zopakovat.

Český partner ve spolupráci s asociovaným partnerem Českou astronomickou společností měřil průběžně noční oblohu nejen na místě budoucího Dark Sky Place, ale i na blízkém Polínském vrchu a na místě nejtmavší oblohy v ČR u obce Žernovník.

Oba partneři si vyzkoušeli k měření různou techniku a následně byly vybrány a pořízeny ty nejoptimálnější přístroje, se kterými byla měření  dokončena a nakoupená technika pilotně ověřena.

  • Mobilní (převozitelné) měřící jednotky

Mobilní (převozitelné) měřící jednotky byly pilotně ověřeny v průběhu projektu po jejich pořízení

 

 

  • Velké (statické) měřící jednotky

Velké (statické) měřící jednotky jednotky určené pro edukační účely a jako zázemí pro Dark Sky Place byly pořízeny v závěrečné fázi projektu a rovněž pilotně ověřeny. Pilotních akcí se účastnily osoby ze širokého spektra cílových skupin a pilotními akcemi v měřících jednotkách prošlo do konce projektu přes 250 osob. Pilotní akce prověřily tyto jednotky jak z hlediska účelu edukačního pro výuku měření světla a měření noční oblohy, tak z hlediska účelu zázemí pro Dark Sky Place k ubytování a přespání při nočních aktivitách měření a pozorování noční oblohy

 

K těmto aktivitám byly pořízeny kromě techniky na měření i technika na pozorování noční oblohy. Jedná se o dva dalekohledy, jeden menší na běžné pozorování a jeden větší na speciální pozorování. I tato technika byla pilotně ověřena.

Měřící stanice si získávají velikou oblibu i po skončení projektu.