Informační a vzdělávací akce

Informační a vzdělávací akce probíhaly po celou dobu realizace projektu.

Informační akce je akcí v kratším časovém celku (nepřesáhne hodinu) a s menším materiálovým zázemím. Publikum je informováno o základních principech škodlivosti světelného znečištění a o možnostech snižování jeho míry. Byly používány především pro prevenci u žáků základních a středních škol, ale byly použity i pro školy mateřské, studenty vysokých škol a všechny kategorie dospělých.

Vzdělávací akce trvá delší dobu (několik hodin), jde více do hloubky a obsahuje více materiálů. Byly použity pro některé skupiny žáků a studentů, starosty obcí, ředitele institucí, při konferencích atd. Především pro takové skupiny obyvatelstva, které mohou nějakým způsobem ovlivnit zastavení zvyšování světelného znečištění a jeho snižování.

Informační a vzdělávací akce probíhaly většinou v Environmentálním centru Krsy nebo v kontaktním místě v Plzni. Jednalo se o předškolní děti, žáky základních škol, studenty středních i vysokých škol a pro dospělou populaci. Zajímavými akcemi se jevilo školení starostů Plzeňského kraje nebo školení starostů Karlovarského kraje. Posledně zmiňované akce proběhly v budově Karlovarského kraje v Karlových Varech.

   

Největší akcí tohoto druhu byla tzv. Konference pro veřejnost, která jako jediná probíhala v pronajatých prostorách kulturního domu Šeříkovka v Plzni. Účastnilo se jí asi 130 osob a přednášeli zde největší odborníci na problematiku světelného znečištění z České republiky. Tato akce vzbudila velkou pozornost médií, byla přítomna mimo jiné Česká televize, Český rozhlas, regionální televize ZAK, Plzeňský rozhlas …

Clanek_regional_tisk