Aktivity Pro
Den živých vod v Environmentálním centru Krsy

Zpět na akce

Den živých vod v Environmentálním centru Krsy

29. 10. 2019

Dne 28. 10. 2019 proběhlo ve spolupráci s obcí Krsy a MAS Kraj živých vod setkání příznivců Kraje živých vod. Účastníci si prohlédli pamětihodnosti obce Krsy, nově vysázenou alej, blízký Polínský vrch a v neposlední řadě také Environmentální centrum Krsy. V rámci prohlídky centra byli seznámeni s problematikou světelného znečištění, s výsledky projektu „Světelné znečištění, společný postup“ a dozvěděli se i informace o aktuálně probíhajícím projektu „Světelné znečištění, společné řešení“. Na zahradě Environmentálního centra je čekalo bohaté občerstvení, možnost opékání buřtů, volné zábavy a diskuzí.