Informační a vzdělávací akce

Zjistit více

Informační a vzdělávací akce

I navzdory restrikcím, které byly platné z důvodu světové pandemie Covid – 19, se uskutečnilo velké množství informačních a vzdělávacích akcí. Při těchto informačních a vzdělávacích akcích bylo proškoleno více než 5 100 osob, a to jak z řad dětí, tak dospělých.

Úspěch boje proti světelnému znečištění a úspěšná realizace tohoto projektu je přímo závislá na co největší a nejlepší informovanosti veřejnosti. Zároveň jsou tyto aktivity jedním z nejdůležitějších výstupů projektu.

Zviditelnění a popularizace problematiky proběhlo například i v regionální televizi ZAK.

Vedoucí partner rovněž za účelem zvýšení povědomí o světelném znečištění využil informačních letáků a dalších podpůrných nástrojů, na kterých demonstruje negativní dopady světelného znečištění na obyvatelstvo, ale i na floru a faunu.

Součástí vzdělávání jsou různé typy exponátů se zaměřením na světelné znečištění a jeho eliminaci; od poustrů přes interaktivní prvky až k funkčním modelům a situaci v reálném prostředí (cvičné nasvícení objektů, střídání dne a noci…). Pomocí nástrojů, jako je např. spektometr, je demonstrováno, jaké světlo je v určitou část dne škodlivé. Každá expozice ukazuje na problémy, vysvětluje je a zároveň představuje možnosti řešení.