Výstup projektu – Vznik institucionální sítě

Výstupem projektu bude vznik institucionální sítě odborníků na světelné znečištění, kteří při realizaci nějakým způsobem na projektu participovali. Tato síť bude složena z institucí, zabývajících se světelným znečištěním, které problematiku hodně znají a dlouhodobě ji řeší. Zároveň budou osloveny i fyzické osoby, které se samostatně světelným znečištěním rovněž zabývají. Dohromady vytvoří síť, která bez ohledu na hranice připraví všechny argumenty a předloží všechny zkušenosti, aby se se světelným znečištěním seznámila nejširší veřejnost a hlavně aby se našly účinné a kdekoli použitelné postupy pro jeho eliminaci.
Institucionální síť se stane odborným garantem věcné části projektu, její doporučení a postupy budou partneři rozpracovávat a aplikovat.
Jedná se v obou částech příhraničí například o astronomy a astronomické společnosti, hvězdárny, vysoké školy nebo jejich části, spolky zabývající se astronomií a ekologií nebo nadšence pro danou problematiku.
Ukončením projektu práce institucionální sítě nekončí, jednotlivé odborné instituce budou spolupracovat i v dalším období. A je zde velký předpoklad, že o využití poznatků a zkušenosti institucionální sítě, získaných v průběhu tohoto projektu, bude velký zájem i v případných dalších projektech.