Světelné znečištění, společné řešení, č. 265

Světelné znečištění je ve světě veliký problém. O to větší, že se objevuje teprve v posledních letech, veřejnost si tento problém vůbec neuvědomuje, nemá o něm téměř žádné informace a nebezpečí problému zná jen malá část odborníků.

Světelné znečištění je ekologicky nešetrné, nesmírně škodí lidem a jejich zdraví, velmi ubližuje přírodě, floře i fauně. Je i značně neekonomické a jeho hrozba do budoucna je stále větší.

Projekt Světelné znečištění, společné řešení přichází s náznakem řešení tohoto problému na dotačním území Bavorska a České republiky. Cílem projektu je aktivizovat síť institucí z české i bavorské části dotačního území, která se zabývala světelným znečištěním v předchozím menším projektu, a doplnit ji o odborné instituce a fyzické osoby, aby mohla plnit úkoly dané tímto projektem.

Tato institucionální síť bude pomáhat při všech aktivitách projektu. Především to budou informační a vzdělávací akce spojené s propagací v médiích. Jsou určené pro veškerou veřejnost k seznámení se základem problematiky a cílenější vzdělávací proces je připraven pro instituce a osoby, které mohou světelné znečištění pozitivně ovlivnit (starostové obcí, ředitelé organizací a zástupci institucí, které mají na starosti veřejné osvětlení ve městech…). Nastartuje se tzv. proces „samoregulace“ světelného znečištění. Připraví se a vytvoří měřící jednotky vybavené technikou na měření světelného znečištění. Budou intenzivně využívány k informačním a vzdělávacím aktivitám a rovněž budou půjčovány organizacím a obcím k měření míry světelného znečištění. Připraví se dvě místa tmavé oblohy pro cerifikaci (International Dark-Sky Association), jedna v ČR, jedna v Bavorsku. Vytvoří se webové stránky projektu a upraví informační systém. V rámci projektu proběhnou i dvě konference. Cílovou skupinou bude veškeré obyvatelstvo a odbornější instituce.

Projekt přinese v dotačním území veřejnosti povědomí o světelném znečištění a stěžejní informace institucím, které se osvětlením zabývat. Obyvatelé a organizace budou šetrněji zacházet se světlem, světelné znečištění se začne eliminovat. Projeví se to pozitivně v ekologické i ekonomické oblasti. Ovlivní to zdraví lidí, pomůže to přírodě, živočichům i rostlinám. A společné řešení na obou stranách dotačního území přinese větší zviditelnění česko-bavorského příhraničí, jeho další sblížení a zvýšení cestovního ruchu.

letak_Svetelne_znecisteni_spolecne_reseni