Krská Oblast Nejtmavší Oblohy

Zjistit více

Krská oblast nejtmavší oblohy (KONO)

Největší tma (nejtemnější obloha) v České republice byla naměřena na Severním Plzeňsku v katastrálních územích obcí Krsy a Bezvěrov. Oblast je vymezena kopci Sepuska (719 m) na severu a Polínský vrch (684 m) na jihu, hranicí katastrálního území obou obcí na západě a státní silnicí Plzeň Karlovy Vary na východě.. Obě zmiňované obce se nacházejí na protilehlých stranách, Bezvěrov asi tři kilometry východně od Sepusky, Krsy těsně pod jižní stranou Polínského vrchu.

   

V oblasti se nachází dalších 7 obcí či částí obcí

kopce Na Holé (659 m), Dvorský vrch (678 m), Ovčí hora (691 m), Saskův kopec (679 m), Žernovnický vrch (698 m)  

8 větších rybníků, z nichž největší je Žernovník a nejhlubší Krské jezírko

potoky Úterský potok, Dolský potok, Lomený potok, Polínský potok, Krský potok

 

Krsy

   

   

Polínka

     

Kejšovice

   

Na Holé

   

Líchov

   

Světec

     

Dolní Jamné

     

Ostřetín

     

Nová Víska

     

Žernovník